ویزای ثبت شرکت در آلمان

آلمان یکی از جذاب ترین کشورها در اروپا برای سرمایه گذاری های خارجی و ثبت شرکت است. موقعیت مرکزی آن و دسترسی آسان به سایر بازارهای اتحادیه اروپا و زیرساخت های مناسب و نیروی کار بسیار واجد شرایط، آلمان را برای سرمایه گذاری در بسیاری از زمینه های تجاری جذاب می کند. بخشی که سرمایه گذاری در آن بسیار برجسته و ویژه است ، تحقیق و توسعه است و فرصت های سرمایه گذاری زیادی مخصوصا در شهرهایی مانند برلین به وجود آورده است.

ثبت و تشکیل شرکت در آلمان شامل چندین مرحله اساسی است و نیاز به تهیه اسناد و مدارکی دارد که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد . از جمله اقدامات اولیه برای راه اندازی شرکت در آلمان ، می توان به تهیه پیش نویس اساسنامه و اسناد مورد نیاز ، مانند نمونه امضاها ، گذرنامه و فرم های خاص از دفتر ثبت شرکتها اشاره کرد. سرمایه گذاران باید بخشی از اسناد را رسماً در مقابل دفاتر اسناد رسمی در آلمان امضا کنند.

تشکیل و ثبت شرکت در آلمان همچنین نیاز به یافتن دفتر ثبت شده ، افتتاح حساب بانکی و استخدام حسابدار محلی دارد.

انواع شرکت ها در آلمان

 

شرکت با مسئولیت محدود GmbH-Private

شرکت با مسئولیت محدود GmbH-Private که می تواند توسط حداقل یک سرمایه گذار با حداقل سرمایه ۲۵۰۰۰ یورویی در آلمان ثبت شود. سرمایه شرکت می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی ارائه شود (در این حالت ، ارزش دارایی ها باید به طور خاص در اساسنامه شرکت ذکر شود). یک موضوع مهم این است که سهام GMBH آلمان قابل عرضه و انتقال به مردم و در بازار سهام نیست. مجمع سهامداران عمومی جلسه ای است که مدیریت GMBH را مشخص می کند. تصمیمات روزمره و مهم شرکت توسط مدیر شرکت اتخاذ می شود که توسط مجمع عمومی سهامداران منصوب شده است.

شرکت سهامی AG-آلمان

این مورد برای مشاغل بزرگ مناسب است زیرا امکان افزایش سرمایه اولیه از طریق ثبت سهام در بورس وجود دارد و به حداقل ۵۰،۰۰۰ یورو سرمایه نیاز دارد. اعضا شرکت فقط به میزانی که سرمایه گذاری کرده اند ، مسئول هستند ، دقیقاً مانند مورد شرکت های سهامی. مدیریت توسط هیئت مدیره انتخاب می شود که به طور دوره ای توسط یک هیئت نظارت که حداقل از سه عضو تشکیل شده است، بررسی می شود. برای این نوع شرکت ، حساب ها باید توسط حسابرس قانونی ارزیابی شوند.

مشارکت محدود آلمان 

از دو نوع شرکت تشکیل شده است: شرکای ثابت که باید قسمتی از سرمایه مورد نیاز را تامین کنند و افراد مسئولیت محدودی که به میزان سرمایه آورده در شرکت مسئولیت دارند و شرکای عمومی که لزوماً در سرمایه گذاری شرکت سهمی ندارند اما دارای مسئولیت نامحدود برای جبران بدهی های شرکت هستند. شرکای عمومی کسانی هستند که دارای اختیارات تصمیم گیری در شرکت مشارکت محدود آلمان هستند در حالی که شرکای ثابت نمی توانند در هیچ یک از تصمیمات مدیریت شرکت کنند.

تاجر تنها

توسط یک فرد و با دارایی های شخصی تشکیل شده و در صورت مواجه شدن واحد اقتصادی با ورشکستگی ، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

شعبه یا نمایندگی

 

تشکیل و ثبت شعب از روشهای محبوب برای ورود به بازار آلمان است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی آن را به عنوان اولین گام در مسیر تجاری خود انتخاب می کنند. شعبه شخص حقوقی ندارد ، به همین دلیل دارایی ها و بدهی های آن متعلق به شرکت مادر است.

مراحل تشکیل شرکت در آلمان

کلیه قوانین و مقررات مربوط به تشکیل شرکتهای آلمانی در قانون شرکت گنجانده شده است .

مراحل اولیه برای ثبت شرکت در آلمان شامل تأیید نام شرکت در اتاق صنعت و تجارت محلی است و با تهیه اساسنامه شرکت و افتتاح حساب بانکی دنبال می شود و باید حداقل سرمایه مورد نیاز طبق ساختار تجاری انتخاب شده به حساب شرکت واریز شود.

در زیر ، مراحل تشکیل شرکت در آلمان را آورده ایم:

 • نوع شرکت را انتخاب کنید: که می تواند شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت سهامی یا مشارکتی باشد.
 • نام شرکت را انتخاب کنید: نام شرکت باید منحصر به فرد باشد و قابل ثبت و بررسی است.
 • سند تشکیل را اجرا کنید: این امر در یک دفتر اسناد رسمی در آلمان انجام می شود. بنیانگذاران نیز باید اساسنامه شرکت را تهیه کنند.
 • سپرده سرمایه سهام: برخی از شرکتهای تجاری به حداقل سرمایه سهام نیاز دارند که در یک حساب بانکی واریز می شود.
 • ثبت شرکت: تشکیل شرکت با به ثبت رساندن ان به پایان می رسد.

بنیانگذاران شرکت باید فرمهای ثبت نام و مدارک مورد نیاز را در مقابل دفتر اسناد رسمی امضا کنند. پس از ثبت شرکت ، مسئولیت بنیانگذاران به اجرا در می آید.

روش ثبت شرکت در آلمان

پس از ارائه مدارک مورد نیاز ،  ثبت شرکت در آلمان  با درخواست مجوز تجارت از اداره تجارت و استاندارد محلی و پس از آن ثبت نام در اداره آمار ادامه می یابد در ادامه اداره کار یک شماره عملیاتی هشت رقمی صادر می کنند که باید به تأمین اجتماعی گزارش شود. سپس شرکت باید برای ثبت نام در اداره بیمه سلامت فدرال اقدام کند. یک اطلاعیه باید به اداره مالیات ارسال شود که تشکیل نهاد تجاری جدید را گزارش می دهد که منجر به ثبت نام برای مالیات شرکت و مالیات بر ارزش افزوده می شود.

پس از ثبت شرکت ، شرکت می تواند فعالیت تجاری خود را آغاز کند. اکثر شرکتهای آلمانی به سرعت کارمندان خود را استخدام می کنند. کارفرمایان به نیروی کار آموزش دیده دسترسی دارند و می توانند در وب سایت های شغلی و یا با همکاری آژانس های استخدام نیروی کار مورد نیاز خود را استخدام کنند. روند انتخاب کارمند مهم است تا بتوانند نامزدهای مناسبی را برای خود پیدا کنند.

شرکت ها ملزم به رعایت قوانین محلی حسابداری ، تشکیل پرونده و حسابرسی هستند. اصول عمومی پذیرفته شده آلمان استانداردی است که برای اهداف حسابداری همراه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی رعایت می شود. شرکت های متوسط ​​و بزرگ باید طی سه ماه پس از پایان سال مالی ، صورت های مالی سالانه ، گزارش مدیریت و سایر اسناد پشتیبانی را تنظیم کنند.  

سرمایه گذاری های خارجی در آلمان

 

آلمان کشوری است که از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کند و دولت از ایجاد مشاغل جدید حمایت می کند. قانون تجارت خارجی شرایط اصلی ورود کارآفرینان خارجی به بازار آلمان را بیان کرده است. چند محدودیت در مناطق دفاعی و الزاماتی برای حفظ نظم عمومی وجود دارد.

سرمایه گذاران خارجی در آلمان برای افتتاح شرکت ، درخواست مجوزها و پروانه های خاص ، درخواست پروانه های ساختمانی و همچنین دریافت مشوق های سرمایه گذاری از حقوق یکسانی برخوردار هستند. تشکیل شرکت در آلمان یک روند ساده است .

هزینه های تشکیل یک شرکت در آلمان

 • هزینه تشکیل شرکت : هزینه تشکیل شرکت برای افتتاح یک شرکت در آلمان تقریبا ۱۸۰۰ یورو است.
 • هزینه های دفتر کار مجازی : بسته اداری مجازی تقریباً ماهیانه ۲۰۸ یورو هزینه دارد.
 • هزینه های حسابداری : هزینه های حسابداری برای شرکت های آلمانی از ۱۰۰ یورو در ماه شروع می شود.
 • هزینه ثبت نام : هزینه های معمول ثبت نام برای GmbH در آلمان تقریباً ۴۰۰ یورو است و سایر موارد ، مانند هزینه دفتر اسناد رسمی ، اعمال خواهد شد.
 • حداقل سرمایه سهام: حداقل سرمایه سهام برای شرکت با مسئولیت محدود ۲۵۰۰۰ یورو و ۱،۰۰ یورو برای Mini GmbH است.

مشوق های ویژه در آلمان

یارانه های مستقیم ، کمک های بلاعوض و وام ها نمونه هایی از مشوق های مالیاتی برای تجارت در آلمان است. برنامه های ویژه سرمایه گذاری همچنین می توانند در سطح فدرال یا منطقه ای اجرا شوند. المان بخاطر تمرکز ویژه بر روی پروژه های تحقیق و توسعه بسیار مشهور است اما سایر زمینه های تجاری از جمله انرژی های تجدید پذیر ، مسکن اجتماعی ، کشاورزی، مراقبت های بهداشتی نیز بسیار مورد توجه سرمایه گذاران است.

ثبت گام به گام شرکت در آلمان

آیا می خواهید یک شرکت با مسئولیت محدود (UG GmbH) در آلمان ثبت کنید؟ ما یک نقشه راه برای کمک به شما تهیه کرده ایم.

 1. یک نوع شرکت مناسب با اهداف تجاریتان انتخاب کنید.

اطمینان حاصل کنید که این نهاد حقوقی مناسبی برای اهداف شما باشد.

بررسی کنید آیا سرمایه کافی برای ثبت شرکت دارید:

 • برای UG اجباری ۱ یورو اما ۱۰۰۰ یورو یا بالاتر توصیه می شود.
 • برای GmbH حداقل هزینه ۱۲،۵۰۰ یورو است ، اما ۲۵،۰۰۰ یورو بهترین است.
 1. نام شرکت را انتخاب کنید.

ثبت تجاری ( Handelsregister ) را بررسی کنید تا بفهمید این نام قبلاً رزرو شده است یا خیر.

 1. در مورد Unternehmensgegenstand (هدف شرکت) تصمیم بگیرید.

طبق قوانین آلمان ، هدف شرکت باید کاملاً مشخص باشد.

Handelsregister  را بررسی کنید تا ببینید چه شرکت های مشابه شما برای جایگاه    Unternehmensgegen خود استفاده کرده اند .

 1. برای ثبت نام و بررسی هدف شرکت به اتاق بازرگانی و صنایع آلمان (IHK) مراجعه کنید

این سرویس رایگان است.

 1. دفتر اسناد رسمی را پیدا کنید و برای ثبت شرکت وقت بگیرید.

برای پیدا کردن یک دفتر اسناد رسمی که به زبان شما صحبت می کند ، https://notar.de را بررسی کنید.

 1. اساسنامه شرکت را تهیه کنید.

الگوی استاندارد برای اساسنامه و بیانیه ثبت نام شما معروف به Musterprotokoll ) ) است.

Documents یا مدارک لازم را برای قرار اسناد رسمی تهیه کنید

شما به موارد زیر احتیاج دارید:

 • اساسنامه
 • لیست سهامداران
 • اسناد تأسیس مورد نیاز برای افتتاح حساب بانکی
 1. برای رسمی شدن قرار ملاقات باید اسناد رسمی همکاران خود را نشان دهید.

همراه داشتن شناسنامه و مدارک لازم را فراموش نکنید.

 1. بانکی را پیدا کنید که شما را بپذیرد و در آن حساب بانکی تجاری باز کنید.

اسناد تشکیلاتی خود را که توسط دفتر اسناد رسمی به شما داده شده ، ببرید.

نیازی به انتظار برای مرحله شماره هفت نیست. جستجوی بانکی خود را در مراحل تشکیل شرکت از همان اوایل آغاز کنید .

نکته:  قرار بانکی خود را تنظیم کنید تا بلافاصله بعد از قرار اسناد رسمی انجام شود.

فراموش نکنید اسناد و مدارکی را که باید به همراه داشته باشید با بانک بررسی کنید. برخی از بانک ها pdf مدارک را قبول می کنند در حالی که برخی دیگر به اسناد اصلی احتیاج دارند.

 1. سرمایه سهام Stammkapital  را از طریق پول نقد یا انتقال به حساب بانکی شرکت واریز کنید

 2. برگه سپرده سرمایه سهام را به دفتر اسناد رسمی ارسال کنید.

این کار را بلافاصله انجام دهید

 1. فاکتور محضر را پرداخت کنید..
 2. فاکتور ثبت نام Handelsregister را پرداخت کنید

مگر اینکه سردفتر این کار را برای شما انجام داده باشد.

 1. برای کلاهبرداری های در ظاهر قانونی که پس از ثبت شرکت ممکن است برای شما ارسال می شود ، در حالت آماده باش باشید.

برخی افراد فاکتورهای جعلی را برای شما ارسال می کنند قبل از پرداخت هر چیزی ، با جستجوی سه مورد زیر از قانونی بودن آن اطمینان حاصل کنید:

 • گیرنده اسم آلمانی طولانی دارد ، به عنوان مثال Kosteneinzugsstelle der Justiz.
 • یک شماره ساده IBAN
 • مبلغ باید برابر با ۱۵۰.۰۰ یورو باشد.
 1. دفتر اسناد رسمی شما پس از ثبت شرکت به شما اطلاع می دهد

همچنین می توانید به صورت آنلاین در www.unternehmensregister.de مراحل کار خود را چک کنید .

 1. یک مشاور مالیاتی پیدا کنید.

موارد زیر را انجام دهید:

توجه داشته باشید  مراحل انتخاب را زودهنگام شروع کنید. مشاور مالیاتی می تواند در ثبت مالیات بسیار به شما کمک کند.

 1. فرم ثبت شرکت را به دفتر تجارت محلی خود ارائه دهید.

ثبت تجارت در آلمان Gewerbeanmeldung نامیده می شود . این کار در دفتر تجارت محلی شما انجام می شود که Gewerbeamt نامیده می شود  .

این مرحله را می توان به طور موازی و همزمان با مرحله قبل انجام داد.

نکته: اگر در برلین یا هسن شرکت ثبت می کنید ، می توانید ثبت نام را به زبان انگلیسی و به صورت آنلاین انجام دهید.

 1. اطمینان حاصل کنید که شناسه مالیاتی (Ust.-ID) شرکت خود را از Finanzamt ( اداره مالیات) دریافت کرده اید.

شما برای معتبر کردن فاکتورهای خود به شناسه مالیاتی نیاز دارید.

 1. برای تجارت خود و به عنوان یک مهاجر بیمه مناسب دریافت کنید

هنگام مهاجرت به آلمان ، بیمه های مختلفی وجود دارد که اجباری هستند اما هم برای تجارت شما و هم برای خود شما به عنوان یک مهاجر بسیار مطلوب و مناسب هستند. بوروکراسی پیچیده است و انتخاب ها گسترده است.

 1. دفترداری Buchhaltung

یک شرکت پیدا کنید تا حسابداری را برای شما انجام دهد برای پیدا کردن یک شرکت خوب باید این سوالات را از شرکت بپرسید:

 • هزینه های آنها چگونه ساختار یافته است؟
 • آیا آنها گردش مالی سالانه یا معاملات ورودی و خروجی را دریافت می کنند؟
 • از چه نوع نرم افزاری استفاده می کنند؟

استاندارد صنعت Datev است و شاخص خوبی برای حرفه ای بودن خدمات آنها است. Agenda نیز مارک معتبری است که می توانید به آن اعتماد کنید.

 • روند تحویل فاکتورها و رسید معاملات چگونه است؟
 1. حساب های سالانهJahresabschluss

ترازنامه افتتاحیه ( Eröffnungsbilanz ) خود را تنظیم کنید .

 1. حقوق و دستمزد Lohnabrechnung

سیستم حسابداری حقوق و دستمزد را تنظیم کنید

بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که مایل به راه اندازی یک شرکت در آلمان هستند ، علاقه مند هستندکه روش ثبت شرکت را بدانند و اینکه چه کارهایی باید انجام دهند . ما در زمینه تشکیل شرکت در آلمان به برخی از سوالات متداول مربوط به ثبت شرکت در آلمان پاسخ داده ایم.

 1. آیا فرد غیر مقیم و خارجی می تواند در آلمان شرکت راه اندازی کند؟

بله ، کارآفرینان خارجی می توانند شرکتی را در آلمان تاسیس کنند به شرطی که الزامات قانون تجارت را رعایت کنند.

 1. آیا شرکت باید در آلمان مستقر باشد؟

بله ، یک شرکت باید یک آدرس ثبت شده در آلمان داشته باشد.

 1. چه نوع شرکت هایی را می توانم در آلمان افتتاح کنم؟

شرکتهای با مسئولیت محدود که محبوب ترین نوع شرکت در آلمان هستند همچنین شرکتهای سهامی و شرکتهای عمومی و محدود. افراد همچنین می توانند در آلمان شرکت انحصاری داشته باشند.

 1. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت در آلمان چقدر است؟

برای راه اندازی شرکت با مسئولیت محدود به ۲۵۰۰۰ یورو و برای افتتاح مشاغل در آلمان به عنوان یک شرکت سهامی یا مشارکت محدود در آلمان به ۵۰،۰۰۰ یورو نیاز خواهید داشت.

 1. مراحل اساسی ایجاد شرکت در آلمان چیست؟

ابتدا باید نام شرکت را نزد ثبت تجارت آلمان ثبت کنید ، سپس دستورالعمل و اساسنامه شرکت را تنظیم کرده و سرمایه مورد نیاز را واریز کنید. پس از ارسال اسناد و دریافت گواهی ثبت شرکت ، شرکت باید در اداره مالیات و تأمین اجتماعی ثبت نام کند.

 1. مهمترین اسناد مورد نیاز برای راه اندازی شرکت در آلمان کدامند؟

مهمترین اسناد شرکت نامه و اساسنامه است.

 1. با چه سرعتی می توانم یک شرکت در آلمان افتتاح کنم؟

حدود دو هفته طول می کشد تا مراحل ثبت شرکت به پایان برسد.

 1. آیا برای افتتاح مشاغل در آلمان به مجوزهای خاصی نیاز دارم؟

بسته به نوع فعالیت ، ممکن است از شما درخواست شود که مجوزهای خاصی را ارایه کنید.

 1. چگونه می توانم یک حساب بانکی در آلمان باز کنم؟

افتتاح حساب بانکی در آلمان با تعیین وقت قبلی با یک نماینده بانک، کاری بسیار ساده است. باید گذرنامه یا شناسه خود را به همراه داشته باشید.

 1. مالیاتی که باید پس از تأسیس شرکتم در آلمان پرداخت کنم شامل چه چیزهایی است؟

مالیات در آلمان در سطح فدرال ، ایالت و محلی وضع می شود. مهمترین نوع مالیات، مالیات بر درآمد افراد و مالیات شرکتها است. نرخ مالیات شرکت ها در آلمان ۱۵٪ است ، اما ۵/۵٪ هزینه دیگر نیز اعمال می شود.

۱۱.آیا سرمایه گذاری در آلمان و ثبت شرکت مناسب است؟

آلمان دارای یکی از برترین اقتصادها در اروپا و همچنین در جهان است. این کشور به عنوان یکی از برترین اقتصادهای جهان ، سرمایه گذاران خارجی زیادی را به خود جلب می کند که قصد راه اندازی شرکت های جدید را دارند . در واقع آلمان از نظر سرمایه گذاری خارجی یکی از مقصدهای مطلوب در جهان است. علاوه بر این ، آلمان دومین صادر کننده مهم در جهان است. نیروی کار ماهر یک مزیت برای سرمایه گذاران خارجی است. کیفیت زندگی و روابط کار پایدار برای کارمندان در آلمان از اهمیت بالایی برخوردار است. مزیت دیگر این است که سیستم تأمین اجتماعی از ساختار بسیار خوبی برخوردار است.

.